← Tilbake

Vil du bli lærling?

Det er lurt å være lærling. Etter endt læretid får du fagbrev som er et bevis på at du mestrer både teori og praksis innenfor et fagområde.

I løpet av læretiden knytter du kontakter som kan være bra å ha når du søker jobb senere i livet. Lærlinger har lønn under utdannelsen. De fleste lærlinger tjener en årslønn på to år. Lønn vil variere fra lærefag til lærefag.

Alle våre lærlinger får oppfølging fra oss, slik at læretiden blir best mulig. Vi skal bistå deg og lærebedriften å nå målene i læreplanen. Vi er også til stede hvis det oppstår vanskelige situasjoner i læretiden.

Høres dette spennende ut?  Vi bistår deg med å søke læreplass. Du må skrive søknad til bedriften på samme måte som når du søker på jobb. Det er viktig å være ute i god tid.

Bedriftene ønsker engasjerte søkere som har lite fravær og har stått på i alle fag.

Hva er en lærling og hva er en lærekandidat?

En lærling er en person som har kontrakt med en bedrift for å få opplæring innenfor et bestemt fagområde. Etter endt læretid avlegger lærlingen fagprøve, og når den er bestått får vedkommende fag eller svennebrev.

En lærekandidat er en person som har kontrakt med en bedrift om individuell opplæring i og vil deretter få et kompetansebevis.

Læretiden er fire år. De fleste går to år på skole, og er lærling/lærekandidat i to år. Men det er mulig å forandre på den modellen. Det vil si at man kan være lærling/lærekandidat i fire år, eller være i bedrift først og deretter gå på skole. Andre løsninger er også mulig.

Som lærling har du rett til lån/stipend i statens lånekasse
Du finner mer informasjon på: www.lanekassen.no/