STYRET I KIGOK

Kigok består av Kunnskapsenteret i Gildeskål og Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. Juridisk er disse fortsatt selvstendige enheter, og det føres separat regnskap for selskapene. Driftsmessig er alle ansatt i Kunnskapssenteret. Vår felles profil er Kigok.

Styret i Kigok:

Randi Bøkestad
Styreleder

Ann Kristin Skaugvoll                                      

Børge Andeassen

Thrond Gjelseth

Trine Rystad
Repr. for de ansatte

Viktoria Solbakk
Repr. for lærlingene

Tore Stensland
Vara

Johan E Andreassen
Vara

Per Roald Gjelseth
Vara Ansatte