STYRET I KIGOK

Kigok består av Kunnskapsenteret i Gildeskål og Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. Juridisk er disse fortsatt selvstendige enheter, og det føres separat regnskap for selskapene. Driftsmessig er alle ansatt i Kunnskapssenteret. Vår felles profil er Kigok.

Styret i Kigok:

Randi Bøkestad                 Styreleder

Jon Meisfjord                                     

Børge Andeassen

Lasse Willumsen

Trine Rystad                Repr. for de ansatte

Nimm Ivar Jakobsen    Repr. for lærlingene

Anders Torrisen           Vara

Johan E Andreassen    Vara

Martin Røe                  Vara for lærlingene