L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Klimavennlig - videokurs: Lindrende behandling i livets sluttfase

Studiesenteret.no tilbyr kurs om kjennetegn og utfordringer ved lindrende behandling (palliasjon) på studiesenteret på Inndyr onsdag 9. mai.

03.04.201815:54 Heidi Meland

Målgruppe:

Helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste som har omsorg for pasienter ved livets slutt

  • Palliativ kultur i Norge
  • Den terminale pasienten
    • Symptomlindrende behandling til døende
  • Kommunikasjon/Informasjon
    • Den gode samtalen, møte med pasient og pårørende
    • Kommunikasjon med pårørende
  • Etiske utfordringer