L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Stillaskurs med fallsikring, Inndyr

Kurset blir arrangert på Inndyr 20. og 21. juni, og målgruppa er personer som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

12.06.201817:29 Heidi Meland

Kurset omfatter lover og regler ved arbeid i høyden og ulike typer stillas. Kurset består av teoretisk undervisning i stillasbygging og praktisk bygging av stillas opp til 9 meters plattformhøyde. Kurset tilfredsstiller alle krav i nytt regelverk fra 1.1.2016.

 Følgende emner blir gjennomgått:

  • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • kontroll av stillas
  • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • tillatte belastninger

Meld deg på her.