L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Kurs

Stillaskurs opptil 9 meter med Fallsikring

20.06.2018 00:00I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Stillaskurs opptil 9 meter med Fallsikring Kursstart 20.06.2018 Varighet 2 dager Påmelding 20.06.2018 Ledig 11 av 15 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

20.06.2018

Fallsikringskurs

21.06.2018 00:00Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Fallsikringskurs Kursstart 21.06.2018 Varighet 1 dag Påmelding 18.06.2018 Ledig Frist utløpt Inndyr Inkludert Les mer

21.06.2018

Arbeidsvarsling 2

22.08.2018 00:00Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling, og ansvarshavende for arbeidet som pågår skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsvarsling 2 Kursstart 22.08.2018 Varighet 1 dag Påmelding 10.08.2018 Ledig 10 av 10 ledig Ørnes Ikke inkludert Les mer Meld deg på

22.08.2018

ROC -Restricted Operator’s Certificate-

27.08.2018 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel ROC -Restricted Operator’s Certificate- Kursstart 27.08.2018 Varighet 5 dager Påmelding 20.07.2018 Ledig 11 av 11 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

27.08.2018

SRC/ VHF - Certificate

27.08.2018 00:00VHF/SRC-sertifikat gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne betjene VHF-radioen og bruke tjenester som Telenor Kystradio tilbyr Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel SRC/ VHF - Certificate Kursstart 27.08.2018 Varighet 1 dag Påmelding 20.07.2018 Ledig 10 av 10 ledig Fauske Hotell Inkludert Les mer Meld deg på

27.08.2018

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO)

27.08.2018 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO) Kursstart 27.08.2018 Varighet 5 dager Påmelding 20.07.2018 Ledig 15 av 15 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

27.08.2018

Grunnleggende Førstehjelpskurs

28.08.2018 00:00Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende Førstehjelpskurs Kursstart 28.08.2018 Varighet 1 dag Påmelding 13.08.2018 Ledig 15 av 15 ledig Fauske Hotell Ikke inkludert Les mer Meld deg på

28.08.2018

ROC -Restricted Operator’s Certificate-

10.09.2018 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel ROC -Restricted Operator’s Certificate- Kursstart 10.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 22.08.2018 Ledig 11 av 11 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

10.09.2018

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50)

10.09.2018 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50) Kursstart 10.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 22.08.2018 Ledig 15 av 15 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

10.09.2018