L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Kurs

Oppkjøring Kran

29.08.2018 00:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Oppkjøring Kran Kursstart 29.08.2018 Varighet 1 dag Påmelding 20.08.2018 Ledig 9 av 10 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

29.08.2018

Restricted Operator’s Certificate- (ROC)

10.09.2018 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Restricted Operator’s Certificate- (ROC) Kursstart 10.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 22.08.2018 Ledig 11 av 11 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

10.09.2018

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50)

10.09.2018 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50) Kursstart 10.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 22.08.2018 Ledig Fullt Inndyr Inkludert Les mer Venteliste

10.09.2018

Restricted Operator’s Certificate- (ROC)

24.09.2018 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Restricted Operator’s Certificate- (ROC) Kursstart 24.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 20.08.2018 Ledig 3 av 11 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

24.09.2018

SRC/ VHF - Certificate

24.09.2018 00:00VHF/SRC-sertifikat gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne betjene VHF-radioen og bruke tjenester som Telenor Kystradio tilbyr Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel SRC/ VHF - Certificate Kursstart 24.09.2018 Varighet 1 dag Påmelding 20.08.2018 Ledig 10 av 10 ledig Fauske Hotell Inkludert Les mer Meld deg på

24.09.2018

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50)

24.09.2018 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50) Kursstart 24.09.2018 Varighet 5 dager Påmelding 20.08.2018 Ledig 11 av 15 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

24.09.2018

Fiskevelferdskurs

25.09.2018 00:00I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Kurset øker kunnskapen og bevisstgjøre om fiskens behov og krav for å prestere som ønsket. Dette er et viktig ledd i å heve den enkeltes mulighet til å skape et bedre produkt. Vi kan tilby en dags kurs for alle som har gjennomført Fiskevelferdskurs tidligere og to dager for de som tar kurset for første gang. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Fiskevelferdskurs Kursstart 25.09.2018 Varighet 2 dager Påmelding 12.09.2018 Ledig 12 av 15 ledig Kigok, Øya Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

25.09.2018

Målrettet prosjektstyring

04.10.2018 00:00Kurset passer for alle som ønsker å få mer kunnskap/innsikt i prosjektmetodikk og styring og ledelse av og deltakelse i prosjekter. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Målrettet prosjektstyring Kursstart 04.10.2018 Varighet 2 dager Påmelding 21.09.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

04.10.2018

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (første samling)

10.10.2018 00:00Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset for andre som jobber med HMS-arbeid i bedriften, også ledere. Kurset er lovpålagt. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (første samling) Kursstart 10.10.2018 Varighet 2 dager Påmelding 14.09.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

10.10.2018

Forvaltningsloven

12.10.2018 00:00Mer info kommer Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Forvaltningsloven Kursstart 12.10.2018 Varighet 1 dag Påmelding 30.09.2018 Ledig 9 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

12.10.2018

Offentlighetsloven

26.10.2018 00:00Mer info kommer Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Offentlighetsloven Kursstart 26.10.2018 Varighet 1 dag Påmelding 30.09.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

26.10.2018

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (andre samling)

07.11.2018 00:00Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset for andre som jobber med HMS-arbeid i bedriften, også ledere. Kurset er lovpålagt. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (andre samling) Kursstart 07.11.2018 Varighet 2 dager Påmelding 14.09.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

07.11.2018

HMS-kurs for ledere

15.11.2018 00:00Mer info kommer Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel HMS-kurs for ledere Kursstart 15.11.2018 Varighet 1 dag Påmelding 10.10.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

15.11.2018

Arbeidsgivers styringsrett

06.12.2018 00:00Mer info kommer Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsgivers styringsrett Kursstart 06.12.2018 Varighet 1 dag Påmelding 30.10.2018 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

06.12.2018