← Tilbake

Trenger din bedrift lærlinger?

Kigok hjelper til med rekruttering

Fagopplæringen i Norge er delt mellom skole og næringsliv. Det er derfor viktig at bedrifter satser på lærlinger, for det er bare på den måten Norge og bransjene får utdannet morgendagens fagarbeidere. De fleste lærlinger har et oppriktig ønske om å lære faget sitt. Å ta inn lærlinger er derfor ofte en god og lønnsom investering.

Læretiden gir god tid til å lære opp nye medarbeidere. Lærlingen har to år på å lære et yrke og hvordan bedriften fungerer. Bedriften kan ved endt læretid ha en meget dyktig og produktiv medarbeider. Det er også givende å delta i en persons utdanning og se hvordan han eller hun vokser med oppgaver og ansvar.

Nordland Fylkeskommune avgjør hvilke bedrifter som blir godkjent lærebedrift.
For å bli godkjent stilles det tre krav:

1. Lærebedriften må ha slik aktivitet og utstyr at den kan gi opplæring som tilfredstiller kravene i læreplanen for faget.
2. Bedriften må ha en kvalifisert faglig leder for opplæringen. For å være kvalifisert må faglig leder enten ha fagbrev for det aktuelle faget, eller seks års allsidig praksis fra faget.
3. Lærebedriften må utarbeide en intern plan for opplæring i bedriften for å sikre at lærlingen/lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen for faget.

Kigok bistår våre medlemsbedrifter med alle praktiske gjøremål knyttet til lærlingen. Ved å samarbeide med oss får du veiledning og oppfølging. Ta kontakt for mer informasjon: kig@kig.no