KURS HOS KIGOK

Kigok har som mål å bli ledende på kurs- og kompetansebygging på rett sted, til rett tid og med rett kvalitet for marin sektor i regionen. 

Kursoversikt Kigok

Kigok tilbyr alle typer kurs og seminarer som det er tilstrekkelig interesse for. Kigok legger vekt på å engasjere instruktører og lærere med høy kompetanse og gjennomfører profesjonell og motiverende opplæring lokalt i den enkelte virksomhet når det er ønskelig.

Ta gjerne kontakt så kan vi sammen se på hva din bedrift trenger :)

AKTUELLE KURS I 2017

- Trafikalt grunnkurs                                   - Varme arbeider                            - Hygiene for oppdrettsnæringen
- Førstehjelp                                                - Maskinfører                                - Oksygenhåndtering fiskeoppdrett
- Ergonomi                                                   -Truckfører                                    - Fiskevelferd
- HMS for verneombud                                - Kranfører                                    - Rømningsikring
- HMS for ledere                                          - Arbeidsvarling                            - ROC & IMO50

Ta kontakt for mer informasjon.

Kine@kig.no
tlf:48168060