← Tilbake

Oksygenkurs

Alt personell innen fiskeoppdrettsnæringen som kommer i kontakt med oksygen på sitt arbeidssted, har ansvar for anlegg, personal eller HMS. Krav om rullering hvert 5 år

Sikker håndtering av komprimert oksygen innen fiskeoppdrett

Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltageren bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.

 

Kurset gir en innføring i generell gasskunnskap. Farer ved bruk og håndtering av oksygen blir gjennomgått, samt hvordan en skal opptre for å unngå farlige situasjoner. Kurset gjennomgår regelverk for håndtering, lagring og sikker bruk av gass. Riktig bruk av sikkerhetsutstyr og farer ved oksygen anriket brann er også sentrale temaer. Det er lagt vekt på balanse mellom teori og praktiske demonstrasjoner.


Kurset avsluttes med en skriftlig prøve. Deltagerne får kursbevis som er godkjent som dokumentasjon.

Ta kontakt for kurstilbud.

Påmelding til KIGOK ved
Kine Helen Oldervik
kine@kig.no

48168060