Om KIGOK

Se presentasjonsvideo:

Kunnskapssenteret i Gildeskål ble etablert som stiftelse i 1996. Stifterne var Gildeskål Forskningsstasjon as, Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland, Meløy videregånde skole og Gildeskål kommune.

Formålet med Kigok er å tilby opplæring og utviklingsarbeid for fiskeri- og havbruksnæringa spesielt og lokalt samfunns- og næringsliv generelt.

Kigok skal samordne og effektivisere lokale ressurser for opplæring og utviklingsarbeid, tilby internopplæring til stifterne og utvikle en felles profil for det lokale fiskeri- og hav bruks miljøet. Vi skal være et senter for lokalt utviklingsarbeid, og vi bidra med ulike administrative tjenester til virksomheter og organisasjoner i sitt faglige og/eller geografiske virkeområde.

Opplæringskontoret er en del av kigok, og skal på vegne av sine medlemsbedrifter tilrettelegge opplæring for bedrifter og lærlinger innenfor medlemsbedriftenes fagområde. 

Send oss gjerne en mail :)