L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Rekruttering av barn og unge

Rekruttering til marine næringer har vært ei hovedsatsing i alle år, og startet med jenteleir i 1997. Jenteleiren er blitt til Marincamp for ungdom.

12.04.201612:22 seria demo

Marincamp for ungdom - ei hel uke med aktiviteter og opplevelser innenfor fiskeri, oppdrett og naturbasert friluftsliv, for å inspirerer og motivere ungdom til å søke utdanning og yrke innen for marine næringer.

Fra hav til gaffel - et tilbud til ungdomsskoleelever og elever fra restaurant- og matfag som samarbeider med profesjonell kokk for å hente råvarer og tilberede sjømat. Maten blir servert lokalt. Målet er å stimulere undom til å lage og spise mer sjømat.

Sprelsk mat på alle fat - dette er et tilbud til elever på videregående skole i restaurant- og matfag og barne- og ungdomsarbeider. Elevene gjennomfører kurset Fiskesprell og formidler det de har lært til barnehagebarn. Sammen med profesjonell kokk lager de mat med råvarer fra havet

Fiskerimesse på Halsa - et tradisjonet prosjekt for 10.klassinger fra Meløy og Rødøy for å bli kjent med lokalt næringsliv og arbeidsmuligheter. Sammen med en "los" besøker grupper av elever og lærere fiskebåt, smoltanlegg, matfiskanlegg, norbøteri og fôrprodusent, der de får et innblikk i arbeidshverdagen på ulike arbeidsplasser.

Sjømatdilla - en variant av Sprelsk mat, som også tar sikte på å involvere lærerskolestudenter i samarbeid med kommende assistenter i skole og barnehage.

Marin innovasjonscamp - Kigok samarbeider med Ungt Entreprenørskap og inviterer ungdomsskoleelever for å løse problemstillinger presentert av lokale bedrifter knyttet til marine næringer. Elevene arbeider i grupper for å løse oppgavene, som blir vurdert av en jury og premiert.

Havbruksdager - Kigok inviterer deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger til en introduksjon til fiskeri og oppdrett, som er helt fremmed for mange innvandrere. Havbruksdagene avsluttes med kurs i tilbedreding av fiskeretter, som blir servert for familiene og andre inviterte.

Skolekonkurranse - Høsten 2017 ble det gjennomført et pilotprosjekt for skolekonkurranser i akvakultur, for å teste om dette faget kan egne seg for konkurranser, jf. Worldskills. Både elever og lærere opplevde konkurransen som faglig og sosialt vellykket, og viktig å videreføre i 2018.