← Tilbake

Teorikurs for fagbrev

For voksne lærlinger uten relevant videregående skole, og operatører med lang praksis tilbyr Kigok teorikurs for tverrfaglig eksamen.

Kigok har i 2017 ansvaret for fire fagkurs i marine fag, samt et kurs i helsearbeiderfaget i samarbeid med Opus Meløy:

  • Akvakultur, Salten
  • Industriell matproduksjon, Bodø
  • Sjømat, Skutvik
  • Akva settefisk, Salten: Akvakurs med vekt på moderne teknologi i settefiskproduksjonen
  • Helsearbeiderfaget, Meløy

Kandidatene tar en skriftlig tverrfaglig eksamen på sin nærmeste videregående skole.