Utviklingsprosjekt

Kigok gjennomfører utviklingsprosjekt  knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen spesielt og lokalsamfunn generelt. Kigok har bred og allsidig kompetanse til å lede og gjennomføre prosjekt på mange fagområder. Kigok ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av nye tiltak og aktiviteter lokalt og regionalt, og vi bistår ulike virksomheter på alle områder der vi har eller kan skaffe kompetanse.

Prosjekt 2017

       - Sprelsk mat i Bodø                                                                   Fra hav til gaffel på Straumen
       - Fra hav til gaffel på Drag                                                          - Marincamp
       - Lærlinger på Aqua Nor                                                             - TILFAG - fagopplæring for tilflyttere
       - Gildeskål Marine Center                                                           - Algenettverk Nord
       - Kompetanseanalyse Løvold                                                       - Aminor - steinbit
       - ALLFAG - lokal veiledning mot fagbrev                                    - Havbruksdager for bosatte flyktninger 
       - Viewpoint Salmon - visning i Hamarøy                                    - Fotobank, Gildeskålbilder

Kigok samarbeider med lokale og regionale bedrifter, kommuner og fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og andre kompetansemiljø.

Se prosjekter fra 2014, 2015 og 2016 her: