← Tilbake

Nye arter

Nye arter i oppdrett har i alle år vært interessant for Kigok. Vi har tidligere utviklet en nettbasert manual for dyrking av blåskjell i Nordnorge, og drev et nettverk for kveiteoppdrett i mange år. I samarbeid med Havforskningsinstituttet utarbeidet Kigok også en manual for oppdrett av kveite.

I 2016 og 2017 har Kigok vært engasjert i prosjektledelse i forbindelse med utbygging av steinbitanlegget Aminor, og forretningsplan for Algenettverk Nord, en gruppe produsenter som vil dyrke makroalger til mat og videre prosessering.