← Tilbake

Innovasjon - kompetanse

Bildet over er fra foto.nordnorge.com, der Kigok har bygd opp ei samling med bilder fra Gildeskål, som er publisert. Der finner du mange naturbilder, men også noen som illustrerer havbruksnæringa i kommunen.

Kigok har gjennomført mange ulike kompetanse- og innovasjonsprosjekt. I 2017 har vil følgende tiltak på blokka:

TILFAG: Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet, der personer som er ufaglært i pleie og omsorg og fiskeindustri får norskopplæring, mentor og fagkurs i henholdsvis helsearbeiderfaget og industriell matproduksjon. Prosjektet avsluttes i juni 2017.

Fotobank: Bildesamling fra Gildeskål som er lagt inn i foto.nordnorge.com.

Salten recycling: Forprosjekt for å ta hånd om de store avfallsmengdene fra oppdrettsnæringa.

Gildeskål Marine Center: Etablering av kontor- og arbeidsfellesskap for viktige aktører i marin sektor i Gildeskål, som Sjøfossen Næringsutvikling, Gifas og Kigok.

Kompetanseanalyse for Løvold as: Analyse av reelt og opplevd kompetansebehov og tilbud om opplæringsprogram.

ALLFAG: Nytt opplæringsprogram for tilflyttere, fleksibelt i forhold til fagområde, oppstart og gjennomføringstakt.

Viewpoint Salten: Spesifikasjon av innhold i visningssenter Skutvik.

Strategi algedyrking i Nordland: Opppdrag fra Nordland fylkeskommune