IRENE GRANBERG

Prosjektleder

Tlf: +47 905 95 412irene@kig.no

03.02.202111:53 Isabel Hansen

Irene har bachelor i sykepleie samt 30 stp. I internasjonal prosjektstyring.

Hun har jobbet ved hjerteovervåkning, akuttmottak og hjemmesykepleie. Har også erfaring med oppstart av bedrift som hun var daglig leder for i tillegg til styrearbeid. Har også jobbet som journalist i Ny Næring.

, click to open in lightbox