L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

NM i Akvakultur

Kigok skal sammen med World Skills, Nordland Fylkeskommune og Meløy videregående skole arrangere historiens første skole-NM i akvakultur.

17.12.201815:37 Heidi Meland

Skole-NM i Akva gjennomføres på Inndyr 2. og 3. april. Påmeldingen er nå kommet inn, og Troms, Nordland, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland stiller med lag i konkurransen.

Yrkesfag løftes frem som en utdanningsvei med mange karrierevalg og gode fremtidsutsikter. Mange bransjer, skoler, opplæringskontor og andre har kampanjer for «sine fag».

Det viser seg også at vi lykkes i å fremsnakke yrkesfag. Antall ungdommer som velger dette øker i hele landet, og i Nordland har vi veldig god søkning til yrkesfag.

For Kigok har det vært spesielt viktig å arbeide for karrierevalg innenfor marine fag. Myndighetene har et mål om at sjømatnæringen skal bli Norges viktigste næring fram mot 2050. Rekruttering og omdømmebygging er en viktig oppgave i årene som kommer.

Selv om ungdom har gjort et utdanningsvalg som 15–16-åring og startet på Vg1 naturbruk, er det langt fra sikkert at de vil være i næringen når de er for eksempel 19, 25 og 40. Opplevelser i skoletiden som bygger fag og yrkesstolthet, og som gir økt trivsel og bedre samhold mellom elevene gir motivasjon for å fortsette utdanningen. Dermed vil de også bli veldig gode ambassadører for skolen og faget, og på den måten vil andre ungdommer ønske tilsvarende utdannelse.

Et tiltak for å oppnå dette er skole-NM i Akva. Kigok gjennomførte skolekonkurranse i 2017, og vi så tydelig at elevene hadde stort faglig utbytte av arrangementet og tok det meget alvorlig. Planen er nå å utvikle tiltaket til en nasjonal konkurranse.  Det arrangeres skolekonkurranser i mange fag, i samarbeid mellom WorldSkills Norway og  fylkeskommunene. Kigok skal i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og World Skills Norway få akvakulturfaget inn på denne spennende arenaen for yrkesfag og ungdom som har satset på yrkesfag.

NM i Akva er sponset av Nordland fylkeskommune, Sjømat Norge og Mowi AS

Les mer om skole-NM her:

https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/skole-nm-2019/