L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Legemiddel- og kjemikaliekurs

Trenger du mer kompetanse i sykdom og bruk av legemidler i oppdrett? Meld deg på kurs i januar.

15.11.201911:12 Heidi Meland

I«Lov om dyrehelsepersonell», § 15 bruk av medhjelper, heter det: «Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det føres tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene»

Kurset tar sikte på å gi deltagerne kompetanse til å anvende legemidler etter krav i denne paragrafen. 

Les mer og meld deg på her.