Ta kontakt med Kigok!

Kompetanseutvikling for marin sektor og lokalsamfunn er vårt viktigste arbeidsområde.

12.04.201612:38 seria demo

Kigok veileder lærebedrifter og lærlinger, tilbyr teori for tverrfaglig eksamen og fagkurs på mange områder. Kigok driver et aktivt rekrutteringsarbeid blant barn og unge, og er dessuten engasjert i forretningsutvikling, nettverksdrift og andre utviklingsprosjekt, særlig for marine næringer.

Ingen oppgave er for stor eller for liten til en samtale med Kigok om mulighetene.

Ta kontakt!