L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Kurs

Juridiske rammer for personalledelse

06.12.2018 00:00Hensikten med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hvilke lovkrav som gjelder for tilsettingsprosesser, oppfølging under ansettelsesforholdet og hvordan et arbeidsforhold kan avsluttes av arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens prosedyreregler. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Juridiske rammer for personalledelse Kursstart 06.12.2018 Varighet 4 dager Påmelding 20.11.2018 Ledig Frist utløpt Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer

06.12.2018

Krankurs G4, G8 & G11

15.01.2019 00:00Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk. Denne opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Krankurs G4, G8 & G11 Kursstart 15.01.2019 Varighet 4 dager Påmelding 20.12.2018 Ledig 3 av 7 ledig Steigen Ikke inkludert Les mer Meld deg på

15.01.2019

Grunnleggende førstehjelpskurs

16.01.2019 00:00Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende førstehjelpskurs Kursstart 16.01.2019 Varighet 1 dag Påmelding 03.01.2019 Ledig 15 av 15 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

16.01.2019

Varmearbeider

23.01.2019 00:00Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varmearbeid innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varmearbeid. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Varmearbeider Kursstart 23.01.2019 Varighet 1 dag Påmelding 08.01.2019 Ledig 9 av 10 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

23.01.2019

Maskinfører

29.01.2019 00:00For å kunne føre anleggsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Maskinfører Kursstart 29.01.2019 Varighet 3 dager Påmelding 05.01.2019 Ledig 8 av 10 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

29.01.2019

Mellomlederens verktøykasse

31.01.2019 00:00Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. Du befinner deg mellom barken og veden, eller mer korrekt; mellom toppledere, medarbeidere og kollegaer. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Mellomlederens verktøykasse Kursstart 31.01.2019 Varighet 1 dag Påmelding 18.01.2019 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

31.01.2019

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50)

11.02.2019 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50) Kursstart 11.02.2019 Varighet 5 dager Påmelding 09.01.2019 Ledig 7 av 10 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

11.02.2019

Truckkurs

13.02.2019 00:00Dette kurset gir trygghet og sikkerhet for brukeren gjennom trening i riktig og sikker bruk av truck. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr krever sertifisert og dokumentert opplæring i bruk av truck. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Truckkurs Kursstart 13.02.2019 Varighet 3 dager Påmelding 20.01.2019 Ledig 3 av 10 ledig Steigen Ikke inkludert Les mer Meld deg på

13.02.2019

Oppkjøring Kran

14.02.2019 00:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Oppkjøring Kran Kursstart 14.02.2019 Varighet 1 dag Påmelding 01.02.2019 Ledig 8 av 8 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

14.02.2019

Rømningssikring

19.02.2019 00:00Rømningssikring er et av de viktigste fokusområdene innen oppdrett for tiden, og deltagerne på kurset vil få oppdatert kunnskap om rømningssikring. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Rømningssikring Kursstart 19.02.2019 Varighet 1 dag Påmelding 06.02.2019 Ledig 10 av 10 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

19.02.2019

H2S kurs

20.02.2019 00:00Kurset passer for personell som skal utføre arbeid hvor de kan utsettes for helsefarlige og/eller eksplosive gasser (eksempelvis Hydrogensulfid), inkludert arbeid i lukkede rom. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel H2S kurs Kursstart 20.02.2019 Varighet 1 dag Påmelding 06.02.2019 Ledig 10 av 10 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

20.02.2019

Arbeidsvarsling 1

26.02.2019 00:00Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks-, -kommunale- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsvarsling 1 Kursstart 26.02.2019 Varighet 1 dag Påmelding 08.02.2019 Ledig 8 av 8 ledig Ørnes Ikke inkludert Les mer Meld deg på

26.02.2019

Arbeidsvarsling 2

27.02.2019 00:00Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling, og ansvarshavende for arbeidet som pågår skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsvarsling 2 Kursstart 27.02.2019 Varighet 1 dag Påmelding 08.02.2019 Ledig 8 av 8 ledig Ørnes Ikke inkludert Les mer Meld deg på

27.02.2019