L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Kurs

Kran & Truckkurs

26.08.2019 00:00Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre truck og kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk. Denne opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk av kran og truck. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Kran & Truckkurs Kursstart 26.08.2019 Varighet 4 dager Påmelding 11.08.2019 Ledig 12 av 15 ledig Straumen Ikke inkludert Les mer Meld deg på

26.08.2019

Restricted Operator’s Certificate- (ROC)

26.08.2019 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Restricted Operator’s Certificate- (ROC) Kursstart 26.08.2019 Varighet 5 dager Påmelding 01.08.2019 Ledig 9 av 11 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

26.08.2019

Grunnleggende Førstehjelpskurs

28.08.2019 00:00Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende Førstehjelpskurs Kursstart 28.08.2019 Varighet 1 dag Påmelding 01.08.2019 Ledig 15 av 15 ledig Steigen Inkludert Les mer Meld deg på

28.08.2019

Sikker oksygenhåndtering innen Fiskeoppdrett

29.08.2019 00:00Sikker håndtering av komprimert oksygen innen fiskeoppdrett Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Sikker oksygenhåndtering innen Fiskeoppdrett Kursstart 29.08.2019 Varighet 1 dag Påmelding 01.08.2019 Ledig 12 av 15 ledig Ørnes Inkludert Les mer Meld deg på

29.08.2019

Rømningssikringskurs

29.08.2019 00:00Rømningssikring er et av de viktigste fokusområdene innen oppdrett for tiden, og deltagerne på kurset vil få oppdatert kunnskap om rømningssikring. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Rømningssikringskurs Kursstart 29.08.2019 Varighet 1 dag Påmelding 10.08.2019 Ledig 15 av 15 ledig Steigen Ikke inkludert Les mer Meld deg på

29.08.2019

Legemiddel- og kjemikaliekurs for fiskeoppdrett

03.09.2019 10:00Etter «Lov om dyrehelsepersonell», § 15 bruk av medhjelper, heter det at: «Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det føres tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene» Kurset tar sikte på å gi deltagere kompetanse til å anvende legemidler etter krav i denne paragrafen.  Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Legemiddel- og kjemikaliekurs for fiskeoppdrett Kursstart 03.09.2019 10:00 Varighet 2 timer Påmelding 13.07.2019 Ledig 7 av 12 ledig Kigok, Øya Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

03.09.2019 10:00

Fiskevelferdskurs

04.09.2019 00:00I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Fiskevelferdskurs Kursstart 04.09.2019 Varighet 2 dager Påmelding 25.08.2019 Ledig 7 av 15 ledig Ørnes Inkludert Les mer Meld deg på

04.09.2019

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50)

16.09.2019 00:00Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO/IMO50) Kursstart 16.09.2019 Varighet 5 dager Påmelding 08.08.2019 Ledig 9 av 10 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

16.09.2019

Speil- og elektromuffesveising av plastrør

17.09.2019 00:00Kurset bygger på NS 416 og gir deg både praktisk og teoretisk kunnskap om blant annet materialer, sveisemetoder og regelverk. Kurset omfatter hovedsakelig trykkrør, men du vil kunne sveise både avløps- og trykkrørsystemer når du er ferdig. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Speil- og elektromuffesveising av plastrør Kursstart 17.09.2019 Varighet 4 dager Påmelding 28.08.2019 Ledig 10 av 10 ledig Engavågen Inkludert Les mer Meld deg på

17.09.2019