L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Kurs

Maskinfører

25.02.2019 09:00For å kunne føre anleggsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Maskinfører Kursstart 25.02.2019 09:00 Varighet 3 dager Påmelding 21.02.2019 Ledig 1 av 12 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

25.02.2019 09:00

Oppkjøring Kran, Maskin og Truck

25.02.2019 17:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Oppkjøring Kran, Maskin og Truck Kursstart 25.02.2019 17:00 Varighet 2 timer Påmelding 20.02.2019 Ledig 7 av 8 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

25.02.2019 17:00

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (andre samling)

27.02.2019 00:00Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset for andre som jobber med HMS-arbeid i bedriften, også ledere. Kurset er lovpålagt. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs (andre samling) Kursstart 27.02.2019 Varighet 2 dager Påmelding 15.01.2019 Ledig Frist utløpt Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer

27.02.2019

Fiskevelferdskurs

05.03.2019 00:00I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Fiskevelferdskurs Kursstart 05.03.2019 Varighet 2 dager Påmelding 20.02.2019 Ledig Fullt Fauske Ikke inkludert Les mer Venteliste

05.03.2019

Klasse BE kurs (Personbil med tilhenger)

06.03.2019 12:00Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Minstealderen for klasse BE er 18 år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Klasse BE kurs (Personbil med tilhenger) Kursstart 06.03.2019 12:00 Varighet 4 timer Påmelding 28.02.2019 Ledig 6 av 6 ledig Kigok, Øya Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

06.03.2019 12:00

Offentlighetsloven

11.03.2019 10:00Offentlighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Offentlighetsloven Kursstart 11.03.2019 10:00 Varighet 4 timer Påmelding 25.02.2019 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

11.03.2019 10:00

Trafikalt Grunnkurs

11.03.2019 17:00Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år som skal ta førerkort første gang. Kurset gir rett til å øvingskjøre i førerkort-klassene M, S, T, A1, A og B. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Trafikalt Grunnkurs Kursstart 11.03.2019 17:00 Varighet 4 dager Påmelding 28.02.2019 Ledig 5 av 16 ledig Kigok, Øya Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

11.03.2019 17:00

Arbeidsvarsling 1

25.03.2019 00:00Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks-, -kommunale- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsvarsling 1 Kursstart 25.03.2019 Varighet 1 dag Påmelding 03.03.2019 Ledig 4 av 8 ledig Ørnes Ikke inkludert Les mer Meld deg på

25.03.2019

Restricted Operator’s Certificate- (ROC)

25.03.2019 00:00Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Restricted Operator’s Certificate- (ROC) Kursstart 25.03.2019 Varighet 5 dager Påmelding 03.03.2019 Ledig 9 av 11 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

25.03.2019

Varmearbeider

25.03.2019 00:00Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varmearbeid innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varmearbeid. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Varmearbeider Kursstart 25.03.2019 Varighet 1 dag Påmelding 10.03.2019 Ledig 15 av 15 ledig Steigen Ikke inkludert Les mer Meld deg på

25.03.2019

Arbeidsvarsling 2

26.03.2019 00:00Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling, og ansvarshavende for arbeidet som pågår skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Arbeidsvarsling 2 Kursstart 26.03.2019 Varighet 1 dag Påmelding 03.03.2019 Ledig 6 av 8 ledig Ørnes Ikke inkludert Les mer Meld deg på

26.03.2019

Rømningssikring

04.04.2019 00:00Rømningssikring er et av de viktigste fokusområdene innen oppdrett for tiden, og deltagerne på kurset vil få oppdatert kunnskap om rømningssikring. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Rømningssikring Kursstart 04.04.2019 Varighet 1 dag Påmelding 13.03.2019 Ledig 10 av 15 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

04.04.2019

Båtførerkurs

08.04.2019 16:00Regjeringen har besluttet at alle som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter og/eller har mer enn 25 hk, etter 1. Mai 2010, må ha Båtførerbevis. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Båtførerkurs Kursstart 08.04.2019 16:00 Varighet 3 dager Påmelding 20.03.2019 Ledig 10 av 10 ledig Kigok, Øya Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

08.04.2019 16:00

Fiskevelferdskurs

09.04.2019 00:00I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Fiskevelferdskurs Kursstart 09.04.2019 Varighet 2 dager Påmelding 26.03.2019 Ledig 15 av 15 ledig Fauske Inkludert Les mer Meld deg på

09.04.2019

Den Nye Kommuneloven

10.04.2019 10:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Den Nye Kommuneloven Kursstart 10.04.2019 10:00 Varighet 4 timer Påmelding 27.03.2019 Ledig 10 av 10 ledig Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

10.04.2019 10:00

H2S kurs

11.04.2019 00:00Kurset passer for personell som skal utføre arbeid hvor de kan utsettes for helsefarlige og/eller eksplosive gasser (eksempelvis Hydrogensulfid), inkludert arbeid i lukkede rom. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel H2S kurs Kursstart 11.04.2019 Varighet 1 dag Påmelding 15.03.2019 Ledig 10 av 10 ledig Inndyr Inkludert Les mer Meld deg på

11.04.2019

Oppkjøring Kran, Maskin og Truck

25.04.2019 17:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Oppkjøring Kran, Maskin og Truck Kursstart 25.04.2019 17:00 Varighet 2 timer Påmelding 10.04.2019 Ledig 8 av 8 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

25.04.2019 17:00

Oppkjøring Kran, Maskin og Truck

29.04.2019 17:00 Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig StedLunsj Tittel Oppkjøring Kran, Maskin og Truck Kursstart 29.04.2019 17:00 Varighet 2 timer Påmelding 10.04.2019 Ledig 8 av 8 ledig Inndyr Ikke inkludert Les mer Meld deg på

29.04.2019 17:00