SRC/ VHF - Certificate

Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs. Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. Sertifikatet utstedes til personer som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for de ulike sertifikattypene. I Norge blir slike sertifikater utstedt av Telenor Kystradio. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

26. Februar 2018
26.02.201800:00 Heidi MelandKurset inneholder blant annet:

• Hvordan du varsler hvis du kommer i nød eller har behov for assistanse
• Hvordan du kan motta vær- og navigasjonsvarsler
• Hvordan du kontakter Kystradio for ulike behov,
• Hvordan du holder kontakt med andre på sjøen
• Hvordan du kan få bistand fra 24/7/365 legeteam
ved akutte skader/sykdommer og oppfølging i forhold til dette


Praktiske opplysninger

Ta med egen PC

Kursplan

Kursstart 26. Februar 2018 Dag 1 Hele dagen (Mandag 26.02) Varighet 1 dag Instruktør NOSEFO Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 3.100,- Bindende påmelding Ja Påmelding 14.02.2018 Sted Fauske Hotell Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox