Styreseminar

Hvordan utøve rollen som styremedlem i selskaper? Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

23. Oktober 2019
23.10.201908:30 Kine

Kursinnehold:

 • Selskapsformer og juridiske rammer
 • Eier/styre og daglig leder med fokus på;
 • Styrets oppgaver, roller og ansvar:
  • Styreleders rolle
  • Ansattvalgt styremedlem
  • Corporate governance (God selskapsstyring)
  • Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
  • Styrets rolle ved uventede hendelser/krise
  • Strategiprosesser i styret

Målgruppe

Styremedlemmer i selskaper

Les mer om kurset på: https://www.studiesenteret.no/styreseminar---hoslashst-2019.html

Kursplan

Kursstart 23. Oktober 2019 Dag 1 08:30-15:30 (Onsdag 23.10) Varighet 7 timer Instruktør Klimavennlig kompetanse Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 2.600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 04.10.2019 Sted Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox