Teleskoptruck C1

Dersom du skal bruke teleskoptruck, er det idag krav om sertifisert opplæring for enten C1, med hjemmel i bruksforskriften § 49. C1 - Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

02. Desember 2019
02.12.201900:00 Kine

Bli en trygg, sikker og god fører av Teleskoptruck. Høy kompetanse gir tryggere arbeidsplasser, færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, bedre trivsel på arbeidsplassen samt bedre effektivitet og lønnsomhet.

Opplært person skal etter fullført kurs:

  • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges
  • Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyre, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
  • Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.
  • Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1, og kunne angi dens bruksområde.
  • Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.
  • Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.
  • Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.
  • Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesing av diagrammer ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.


Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell teleskoptruckklasse. Denne opplæringen tas sammen med fadder i egen bedrift på minst 8 timer.


Kurset tilpasses alltid elevsammensetningen og den enkelte elev og vi har fokus på god forståelse under teoridelen. Den praktiske delen legges opp for hver enkelt slik at deltakerne får nok kjøring til at de føler at de mestrer. 

Kursplan

Kursstart 02. Desember 2019 Dag 1 Hele dagen (Mandag 02.12) Varighet 1 dag Instruktør Kurs & sikkerhet Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 7.800,- Bindende påmelding Ja Påmelding 26.11.2019 Sted Kobbelv Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox