Legemiddel- og kjemikaliekurs for fiskeoppdrett

I «Lov om dyrehelsepersonell», § 15 bruk av medhjelper, heter det: «Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det føres tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene» Kurset tar sikte på å gi deltagerne kompetanse til å anvende legemidler etter krav i denne paragrafen.  Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

20. Januar 2020
20.01.202009:00 Kine

Kurset inneholder:

  • Lover og regler
  • Legemidler
  • HMS
  • Kjemikaler som blir brukt i fiskeoppdrett
    -Desinfeksjonsmidler
    -Vaskemidler
    -Forskjellige syrer

Kursplan

Kursstart 20. Januar 2020 Dag 1 09:00-12:00 (Mandag 20.01) Varighet 3 timer Instruktør LABORA Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 1.900,- Bindende påmelding Ja Påmelding 06.03.2020 Sted Kigok, Øya Inndyr Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox