Arbeidsvarsling 2 (Online med instruktør)

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks-, -kommunale- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

25. Mars 2020
25.03.202000:00 Kine

Kurs 2 er for ansvarshavende, og formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Følgende gjennomgås blant annet på Arbeidsvarsling 2 kurset:
Lover og regler.
Skiltforskriften kap 14.
Grave- og arbeidstillatelse.
Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner.
Risikovurderinger.
Hensikt med ulike typer varsling.
Krav til varslingsutstyr.
Krav til arbeidsstedet.
Fremkommelighet for alle.
Kontroll og sanksjoner.
Eksamen.

Varighet
Bestått arbeidsvarsling kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs

Kursplan

Kursstart 25. Mars 2020 Dag 1 Hele dagen (Onsdag 25.03) Dag 2 Hele dagen (Torsdag 26.03) Varighet 2 dager Instruktør Kurs & sikkerhet Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 4.500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 24.03.2020 Sted Online kurs Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox