Kranfører G8

Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner. Denne opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

19. Mars 2018
19.03.201800:00 Kine

Innhold i kurset:

Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1):
Årsaken til ulykker
Lover og forskrifter
Arbeidsutstyr
Sikkerhetsskilting og signalgiving
Ytre miljø
Forsikring og ansvar
Farlig gods.

Løfteredskap / stropping (modul 2.3):
Lover og forskrifter
Kort innføring i farlig gods
HMS
Sakkyndig kontroll
Løfteredskap
Kasseringsregler
Ståltau
Kjettingredskap
fiberstropper og sjakler
Bruk og valg av løfteutstyr
Signaler - tegn
Vektbedømmelse
Ståltau - heisetau.

G4-G8: - Teori og praktisk øvelser (modul 2.7-2.8):
Oppbygging av kraner
Lover og forskrifter
Mekanikk - krefter
Hydraulikksystemer
pumper
ventiler
Elektrisitet
Løfteutstyr
Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
Oppstilling av kran
Signaler - tegn
Vektbedømmelse
Kranførerinstruks
Ståltau - heisetau
Tromler – ståltauskiver

Praktisk opplæring skjer på bedriften etter fadderordning. Bedriften må ha en fadder som har hatt kranførerbeviset i min 3 år og som eleven kan konsultere ved behov. Etter 40 timers praksis skjer kan eleven ha oppkjøring.

Kursplan

Kursstart 19. Mars 2018 Dag 1 Hele dagen (Mandag 19.03) Dag 2 Hele dagen (Tirsdag 20.03) Dag 3 Hele dagen (Onsdag 21.03) Dag 4 Hele dagen (Torsdag 22.03) Varighet 4 dager Instruktør Kurs & sikkerhet Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 10,- Bindende påmelding Ja Påmelding 12.03.2018 Sted Heimsjyen, Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox