Oksygenkurs

Jobber du med oksygen på matfisk- eller settefiskanlegg? Vi har tilbud om kurs som gir grunnleggende kompetanse om bruk av oksygen. Tittel Kursstart Varighet StedLunsj

01. Januar 1970
01.01.197001:00 Camilla Skoglund

Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltageren bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve

Program

 • Presentasjon av AGA
 • Regelverk
 • Alminnelig gasskunnskap
 • Oksygen – egenskaper- faremomenter
 • Tankanlegg for oksygen – oppbygging og virkemåte
 • Gassforsyningsanlegget ; doseringsskap, kjegler, rørnett, slanger
 • Drift, ettersyn og vedlikehold – hva er viktig
 • Gassflasker i brann
 • Håndtering, bruk og løft av flasker og batterier
 • Praktisk demonstrasjon av oksygen utendørs ( forbehold om at det finnes egnet lokalitet på stedet, krever god plass og uforstyrret fra annen virksomhet )
 • Skriftlig prøve
 • Oppsummering og evaluering

Krav om rullering hvert 5 år

Kursplan

Kursstart 01. Januar 1970 Varighet 1 dag Instruktør AGA as Ansvarlig Camilla Skoglund Pris kr 4.100,- Bindende påmelding Ja Sted Online kurs Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox