Stillaskurs opptil 9 meter med Fallsikring

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

20. Juni 2018
20.06.201800:00 Kine

Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering/ , lover og forskrifter, beregninger osv. Kurset består av teoretisk undervisning i stillasbygging og praktisk bygging av stillas opp til 9 meters plattformhøyde. Kurset tilfredsstiller alle krav fra nylig endret regelverk 1.1.2016

 Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

– kontroll av stillas

– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag

– tillatte belastninger

Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).
15 timer praksis må dokumenteres før kursdokumentasjon blir utstedt.

Kursplan

Kursstart 20. Juni 2018 Dag 1 Hele dagen (Onsdag 20.06) Dag 2 Hele dagen (Torsdag 21.06) Varighet 2 dager Instruktør Kurs & sikkerhet Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 3.900,- Bindende påmelding Ja Påmelding 20.06.2018 Sted Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox