Arbeidsvarsling 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks-, -kommunale- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

25. Mars 2019
25.03.201900:00 Kine

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Følgende gjennomgås på Arbeidsvarsling 1 kurset:
Introduksjon.
Lover og regler.
Personlig sikkerhet.
Ansvar for varsling og sikring.
Fysiske lover i trafikken.
Varsling.
Sikring.
Fremkommelighet.
Føring av loggbok.
Eksamen.

Varighet
Bestått arbeidsvarsling kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs

Kursplan

Kursstart 25. Mars 2019 Dag 1 Hele dagen (Mandag 25.03) Varighet 1 dag Instruktør Kurs & sikkerhet Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 3.600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 22.03.2019 Sted Ørnes Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox