Restricted Operator’s Certificate- (ROC)

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyr må ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

25. September 2018
25.09.201800:00 Kine

-Restricted Operator’s Certificate-

Kurset holdes i henhold til Telenor Kystradio sine retningslinjer og emneplan.


Målgruppe: Personell utpekt til å operere GMDSS-utstyr på lasteskip (herunder fritidsfartøy med største lengde 24 m eller mer), skip med passasjersertifikat, skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip i utenriksfart og flyttbare innretninger.

Innhold: Kurset skal gi kunnskap, erfaring og forståelse av GMDSS og utstyr/komponenter som inngår i dette, tilstrekkelig til å kunne kvalifiseres som radiooperatør i henhold til STCW-konvensjonen med tillegg samt ITU RR.


Kursdeltagere må beherske grunnleggende engelsk.

Skriftlig eksamen blir avholdt på torsdagen. Praktisk/muntlig eksamen avlegges fredag.

Kursplan

Kursstart 25. September 2018 Dag 1 Hele dagen (Tirsdag 25.09) Dag 2 Hele dagen (Onsdag 26.09) Dag 3 Hele dagen (Torsdag 27.09) Dag 4 Hele dagen (Fredag 28.09) Dag 5 Hele dagen (Mandag 01.10) Varighet 5 dager Instruktør NOSEFO Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 15.500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 19.09.2018 Sted Fauske Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox