Forvaltningsloven

Kurset er spesielt tilrettelagt for ansatte som jobber med sak og saksutredning og beslutningsprosesser på dette temaet - på alle nivå og i alle sektorer - eller som er leder med fag- og saksansvar. Alle med administrativ eller politisk tilknytning eller funksjoner, vil ha god nytte av kurset. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

12. Oktober 2018
12.10.201800:00 Kine
Sentrale emner i kurset:
  • Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper
  • Vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitet
  • Taushetsplikt
  • Vedtak, enkeltvedtak (utforming og innhold)
  • Klagereglene


Les mer om kurset på:http://www.studiesenteret.no/forvaltningsloven.html

Kursplan

Kursstart 12. Oktober 2018 Dag 1 Hele dagen (Fredag 12.10) Varighet 1 dag Instruktør Klimavennlig kompetanse Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 1.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 11.10.2018 Sted Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox