Offentlighetsloven

Offentlighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

11. Mars 2019
11.03.201910:00 Kine

Sentrale emner i kurset:

  1. Innledning om offentlighet i forvaltningen
  2. Bakgrunn
  3. Hovedregler
  4. Unntak
  5. Saksbehandling

Les mer om kurset på: http://www.studiesenteret.no/offentlighetsloven.html

Kursplan

Kursstart 11. Mars 2019 Dag 1 10:00-14:00 (Mandag 11.03) Varighet 4 timer Instruktør Klimavennlig kompetanse Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 1.700,- Bindende påmelding Ja Påmelding 25.02.2019 Sted Videokonferanse, Studiesentret Kigok Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox