Oksygenkurs

Sikker håndtering av komprimert oksygen innen fiskeoppdrett Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

10. Oktober 2018
10.10.201800:00 Kine

Kurset passer for alt personell innen fiskeoppdrettsnæringen, som kommer i kontakt med oksygen på sitt arbeidssted, har ansvar for anlegg, personal eller HMS.

Krav om rullering hvert 5 år

Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltageren bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve

Program

 • Presentasjon av AGA
 • Regelverk
 • Alminnelig gasskunnskap
 • Oksygen – egenskaper- faremomenter
 • Tankanlegg for oksygen – oppbygging og virkemåte
 • Gassforsyningsanlegget ; doseringsskap, kjegler, rørnett, slanger
 • Drift, ettersyn og vedlikehold – hva er viktig
 • Gassflasker i brann
 • Håndtering, bruk og løft av flasker og batterier
 • Praktisk demonstrasjon av oksygen utendørs ( forbehold om at det finnes egnet lokalitet på stedet, krever god plass og uforstyrret fra annen virksomhet )
 • Skriftlig prøve
 • Oppsummering og evaluering

.

Kursplan

Kursstart 10. Oktober 2018 Dag 1 Hele dagen (Onsdag 10.10) Varighet 1 dag Instruktør AGA as Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 4.400,- Bindende påmelding Ja Påmelding 08.10.2018 Sted Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox