Juridiske rammer for personal ledelse, del 2 av 3

SNUBLER DU I REGELVERKET VED TILSETTINGSPROSESSER, PÅGÅENDE ARBEIDSFORHOLD ELLER AV AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD? Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

22. Februar 2018
22.02.201800:00 Heidi Meland

Dag 2: Mens arbeidsforholdet består

 1. Innledning om partenes forpliktelse etter arbeidsavtalen
 2. Presentasjon av arbeidsgivers styringsrett
  1. Styringsretten som restkompetanse
  2. Styringsrett ved endring av arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  3. Styringsrett ved endring av arbeidstid
 3. Arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt
 4. Arbeidstakers frihet til å ytre seg offentlig om interne forhold
 5. Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  1. Særlig om tilrettelegging etter aml. § 4-6
 6. Saker om trakassering

Målgrupper
Kurset retter seg mot alle som skal arbeider med personalsaker,
eller som sporadisk har personalansvar

Kursplan

Kursstart 22. Februar 2018 Dag 1 Hele dagen (Torsdag 22.02) Varighet 1 dag Instruktør Klimavennlig kompetanse Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 4.600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 24.01.2018 Sted Kigok, Øya Inndyr Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox