L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Sikker oksygenhåndtering innen Fiskeoppdrett

Sikker håndtering av komprimert oksygen innen fiskeoppdrett Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj Tittel Sikker oksygenhåndtering innen Fiskeoppdrett Kursstart 01. Oktober 2019 Varighet 1 dag Påmelding 24.09.2019 Ørnes Inkludert Les mer

01. Oktober 2019
01.10.201900:00 Kine

Kurset passer for alt personell innen fiskeoppdrettsnæringen, som kommer i kontakt med oksygen på sitt arbeidssted, har ansvar for anlegg, personal eller HMS.

Krav om rullering hvert 5 år

Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltageren bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve

Program

 • Presentasjon av AGA
 • Regelverk
 • Alminnelig gasskunnskap
 • Oksygen – egenskaper- faremomenter
 • Tankanlegg for oksygen – oppbygging og virkemåte
 • Gassforsyningsanlegget ; doseringsskap, kjegler, rørnett, slanger
 • Drift, ettersyn og vedlikehold – hva er viktig
 • Gassflasker i brann
 • Håndtering, bruk og løft av flasker og batterier
 • Praktisk demonstrasjon av oksygen utendørs ( forbehold om at det finnes egnet lokalitet på stedet, krever god plass og uforstyrret fra annen virksomhet )
 • Skriftlig prøve
 • Oppsummering og evaluering

.

Kursplan

Kursstart 01. Oktober 2019 Dag 1 Hele dagen (Tirsdag 01.10) Varighet 1 dag Instruktør AGA as Ansvarlig Kine Helén Oldervik Pris kr 4.400,- Bindende påmelding Ja Påmelding 24.09.2019 Sted Ørnes Lunsj Inkludert Nødvendig utstyr