Legemiddel- og kjemikaliekurs for fiskeoppdrett

Etter «Lov om dyrehelsepersonell», § 15 bruk av medhjelper, heter det at: «Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det føres tilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene» Kurset tar sikte på å gi deltagere kompetanse til å anvende legemidler etter krav i denne paragrafen.  Tittel Kursstart Varighet Påmelding StedLunsj

22. Oktober 2019
22.10.201909:30 Kine

Kurset inneholder:

  • Lover og regler
  • Legemidler
  • HMS
  • Kjemikaler som blir brukt i fiskeoppdrett
    -Desinfeksjonsmidler
    -Vaskemidler
    -Forskjellige syrer

Kursplan

Kursstart 22. Oktober 2019 Dag 1 09:30-11:30 (Tirsdag 22.10) Varighet 2 timer Instruktør LABORA Ansvarlig Svenn Kellner Pris kr 1.900,- Bindende påmelding Ja Påmelding 16.10.2019 Sted Helgeland Smolt avd Sundsfjord Lunsj Ikke inkludert Nødvendig utstyr
, click to open in lightbox