Drift Gildeskål Marine Center

Kigok har driftsansvaret for Gildeskål Marine Center – GMC – som holder til på Øya, Inndyr. GMC inneholder kontorer, verksteder, lagerarealer og fellesarealer. Disse bedriftene har tilhold på GMC: Frost asNordlandsnett asSjøfossen næringsutvikling asKigokGifasSalmon Center/Gildeskål SeafoodMeløy VGS.SalmatekHA//CO I lokalene er det møterom, kantine og enkelt kjøkken, og det er tilbud om studiested og klasserom for …

Tjenesteleveranse Gildebo

Fra våren 2018 er Kigok engasjert for å levere tjenester til den kommunale boligstiftelsen Gildebo. Tjenestene omfatter kontakt med leietakere, forvalting av leiekontrakter og organisering av vaktmestertjenester. Gildebo Boligstiftelse på Inndyr Gildebo er en boligstiftelse, stiftet av Gildeskål kommune. Gildebo eier pr. i dag 28 leiligheter. Hovedtyngden er på Inndyr, men det er også leiligheter …

Maskinførerkurs M1-M6

Hvem trenger det? Alle som skal føre anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for maskintypen de skal benytte. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintyper, mens den praktiske delen gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskintypene M1 – M6. Hva …

Bro- og traverskrankurs G4

Hvem trenger det? Alle som skal operere en bro- og traverskran i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle krantypen. Man må ha gjennomgått enten dokumentert eller sertifisert sikkerhetsopplæring. Dersom arbeidsgiver vurderer at bruk ikke vil medføre fare for skade på liv og helse, så kan kurset gjennomføres som dokumentert opplæring. Hva er G4 …

Lastebilkrankrus G8

Hvem trenger det? Alle som skal operere lastebilkran over 2 tonnmeter må ha gyldig kompetansebevis for den krantypen de skal operere. For å ha lov til å operere en lastebilkran G8 må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring. Hva er en lastebilkran G8? Lastebilkran er en hydraulisk drevet kran, montert foran eller bak på lastebil, eventuelt …

Truckførerkurs T1-T5/C1-C2

Hvem trenger truckførerkurs? Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis. Dette oppnås ved å ta sertifisert sikkerhetsopplæring på den eller de trucktyper du skal føre. Teoridelen er felles for alle typer. Den praktiske delen gjennomføres pr trucktype. Hvilke trucktyper har vi? T1 – Trekk-, plukk-, plattform- og palletruck.T2 – Skyvemast- og støttebeinstruck.T3 …

Stroppe- og anhukerkurs

Hvem trenger det? Alle som skal utføre arbeid med å stroppe eller anhuke på en anleggsplass/arbeidsplass, må i henhold til “Forskrift om utførelse av arbeid”, ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Hva er å stroppe/anhuke? Stropping/anhuking på en bygge- og/eller anleggsplass, betyr å sikre last som skal heises opp av kraner, slik at lasten ikke faller ned. I …

Aqua battle

Hvert år arrangeres Blå Uke i Bodø for å feire havbruksnæringen. I forbindelse med dette ble Aqua Battle skapt av Kigok. Kigok representerer et samarbeid mellom KiG (Kunnskapssenteret i Gildeskål) og OKFM (Opplæringskontorer for midtre Nordland).  Blå Uke ble arrangert 25.-30.mai 2021, og Aqua Battle skulle opprinnelig være del av denne uken. Men grunnet smittevernhensyn …

Fra hav til gaffel Rognan

I mars 2018 inviterte Kigok åttendeklassinger fra Rognan og elever fra restaurant og matfag fra Bodø vgs til sjømatdager med bedriftsbesøk og tilbereding av sjømat. Kigok samarbeidet med Edelfarm, Salten Smolt, Rognan hotell, Bofisk, Gifas og Rødbrygga om prosjektet, der også profesjonellekokker var engasjert. Avisa Nordland var på plass og laget en trivelig reportasje som …

«Tar over Oslo»

De skal spre kunnskap om havbruksnæringen, rekruttere ungdommer til skolen sin og ikke minst svare på vanskelige spørsmål! Ambassadørene har reist til hovedstaden! – Det er utrolig spennende! Vi har med oss veldig flinke ungdommer, som kan veldig mye, og mange interesserte Oslo-ungdommer! Det sier Isabel B. Hansen, prosjektmedarbeider i KigOK, over telefonen fra Oslo. …