Aqua battle

Hvert år arrangeres Blå Uke i Bodø for å feire havbruksnæringen. I forbindelse med dette ble Aqua Battle skapt av Kigok. Kigok representerer et samarbeid mellom KiG (Kunnskapssenteret i Gildeskål) og OKFM (Opplæringskontorer for midtre Nordland).  Blå Uke ble arrangert 25.-30.mai 2021, og Aqua Battle skulle opprinnelig være del av denne uken. Men grunnet smittevernhensyn …

Fra hav til gaffel Rognan

I mars 2018 inviterte Kigok åttendeklassinger fra Rognan og elever fra restaurant og matfag fra Bodø vgs til sjømatdager med bedriftsbesøk og tilbereding av sjømat. Kigok samarbeidet med Edelfarm, Salten Smolt, Rognan hotell, Bofisk, Gifas og Rødbrygga om prosjektet, der også profesjonellekokker var engasjert. Avisa Nordland var på plass og laget en trivelig reportasje som …

«Tar over Oslo»

De skal spre kunnskap om havbruksnæringen, rekruttere ungdommer til skolen sin og ikke minst svare på vanskelige spørsmål! Ambassadørene har reist til hovedstaden! – Det er utrolig spennende! Vi har med oss veldig flinke ungdommer, som kan veldig mye, og mange interesserte Oslo-ungdommer! Det sier Isabel B. Hansen, prosjektmedarbeider i KigOK, over telefonen fra Oslo. …

Marin Innovasjonscamp

Sammendrag Innovasjonscamp er en treningscamp i kreativitet og nyskaping. Deltagerne får et konkrete og praktiske oppdrag fra reelle problemstillinger i næringslivet, og skal gruppevis finne løsninger og presentere disse for en faglig jury. I denne innovasjonscampen har vi et spesielt søkelys på sjømatnæringen, og lokale bedrifter bidrar med de praktiske oppgavene og der igjennom forankre …

Aqua Nor

Kigok har i tradisjon tro også i 2021 vært på oppdrettsmessen Aqua Nor. 20 lærlinger innenfor akvakulturfaget var med til Trondheim i til sammen tre dager. På messeområdet ble ungdommene presentert det siste innenfor ny teknologi innen avl, for og foringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter, sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, …

Fiskerimesse

Sammendrag Den årlige fiskerimessen blir arrangert i Meløy. I 2019 deltok 91 elever fra tiende klasse fra Meløy og Rødøy kommune. Ideen med messa er å skape en arena der ungdom og lokalt næringsliv møtes. Gjennom å skape slike møteplasser mener vi at rekruttering til fiskerinæringen øker, samt at tilhørighet og stolthet over lokalt næringsliv …