Brannvernelder

Brannvernloven med forskrift 4 og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer for dem som har rolle som brannvernleder eller som har tilsvarende oppgaver gjennom HMS-lovgivningen. Kurset er tilpasset ny forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01.2016

Kurset går over tre dager.
Kursdokumentasjon er gyldig i fem år.

-->