RAS-kurs Intro

Kurset gir en innføring i basisprinsipper for resirkuleringsteknologi, med fokus på oppbygging avanlegg, funksjonalitet og risiko. I kurset gjennomgås de viktigste prinsippene i RAS anlegg og girkursdeltagerne en god forståelse for hvordan RAS anlegg fungerer. Egen kursagenda oppgis vedhenvendelse. Kurset kan også gis som webinar.Kurset går over en dag.Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/Kompetansebevis

2-dagers RAS-kurs

Dette kurset gir en innføring i RAS og vanlige utfordringer. Fokuset vil være på hvordan man måler ogtolker, og hvordan gjennomføre tiltak ved dårlig vannkvalitet. I løpet av kurset vil vi gå nærmeregjennom følgende tema: Vannkvalitet, vannbehandling, gasser i vann, målinger.Kurset går over 2 dager.Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/Kompetansebevis

6-dagers RAS-kurs

Dette kurset gir en grundig innføring i resirkuleringsteknologi og gir en bredere forståelse avteknologiens samspill i biologi. Gjennom seks kursdager vil vi gi deltagerne en bred forståelse avinteraksjon i RAS anlegget, med fokus på design, komponentfunksjon, vannkvalitet,produksjonsparametere, fiskevelferd, foring, risikostyring og tiltak. Dette kurset er for både tekniskog biologisk personell.Kurset går over 3 samlinger, med …

RAS-kurs (E-læring og webinar)

I dette kurset får du en grundig introduksjon til biologien og teknologien i et RAS-anlegg. Kurset passerbåde for biologisk og teknisk personell.Kurset er lagt opp på følgende måte: Oppstartswebinar med instruktør. Introduksjon og gjennomgang av oppsettet i kurset. Tidsramme: 1 time. Kursbolk 1: Deltagerne jobber seg gjennom de 7 første kursene på egen hånd: Introduksjon; …