Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk – GSO

Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1,1-2, 1-3 og 1-4 og omfatter personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og brannslokking,grunnleggende førstehjelp og personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset ergodkjent etter IMO-regelverket og gjelder hele verden.Kurset går over fem dager.Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis

Passasjer- og krisehåndtering

Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonensregel V/2, STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2. Kurset omfatter passasjerhåndtering,sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder, krisehåndtering og menneskelig adferd ogpassasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger. Kurset tilsvarer tidligere Crowd and crisis (C&C).Kurset går over to dager.Kursdokumentasjon har ingen utløpstid. Kurs/Kompetansebevis.

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip – SMS

Kurset tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde litenkystfart eller mindre. Kurset omfatter personlig sikkerhet og omsorg for menneskelig og miljø,forebyggende brannvern og brannslokning, personlige redningsteknikker og grunnleggendeførstehjelp.Kurset går over fire dager.Kursdokumentasjon …