Drift Gildeskål Marine Center

Kigok har driftsansvaret for Gildeskål Marine Center – GMC – som holder til på Øya, Inndyr. GMC inneholder kontorer, verksteder, lagerarealer og fellesarealer. Disse bedriftene har tilhold på GMC: Frost asNordlandsnett asSjøfossen næringsutvikling asKigokGifasSalmon Center/Gildeskål SeafoodMeløy VGS.SalmatekHA//CO I lokalene er det møterom, kantine og enkelt kjøkken, og det er tilbud om studiested og klasserom for …

Tjenesteleveranse Gildebo

Fra våren 2018 er Kigok engasjert for å levere tjenester til den kommunale boligstiftelsen Gildebo. Tjenestene omfatter kontakt med leietakere, forvalting av leiekontrakter og organisering av vaktmestertjenester. Gildebo Boligstiftelse på Inndyr Gildebo er en boligstiftelse, stiftet av Gildeskål kommune. Gildebo eier pr. i dag 28 leiligheter. Hovedtyngden er på Inndyr, men det er også leiligheter …