Ergonomi

Kurset gir en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrifter. Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper som kvalifiserer til å foreta en risikovurdering og foreta ergonomisk rådgivning i tråd med arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter for fysioterapeuter.
Kurset går over en dag.

Ingen krav til gjentagelse.

-->