Fagmiljøet

Gildeskål har etter hvert fått et betydelig fagmiljø innenfor havbruk. Store deler av verdikjeden er representert, og viktige kompetanseinstitusjoner er på plass.

04.04.201810:02 Heidi Meland

Oppdrettsnæringa i Nordland hadde sin spede start først på 70-tallet, og da ble også den første bedriften i Gildeskål etablert. Flere bedrifter kom til, og etter mange opp- og nedturer begynte virksomheten å skyte stor fart midt på 90-tallet. I Gildeskål har det vært mange eiere, aktører og interessenter, noe som har medført god tilgang på kompetanse, allsidig aktivitet og et variert fagmiljø.

I dag har Gildeskål disse virksomhetene knyttet til havbruksnæringa, med rundt 200 ansatte:

Bjørn Joachimsen
, click to open in lightbox
Bjørn Joachimsen
, click to open in lightbox
Bjørn Joachimsen
, click to open in lightbox