Kompetanseprogram

Kigok gjennomfører i tillegg til enkeltstående kurs også kompetanseprogram for ulike målgrupper

03.04.201814:05 Heidi Meland

Kompetanseprogram blir gjennomført på bakgrunn av kompetanseanalyse i bedrifter og organisasjoner, eller rettet mot grupper av befolkninga, som innvandrere. Programmet bygger på reelt og opplevd kompetansebehov, som kommer fram etter systematisk analyse sammen med de potensielle deltakerne. Kigok har gjennomført kompetanseprogram for enkeltbedrifter, grupper av bedrifter, offentlig sektor og innvandrere.

Det siste større prosjektet var AMO-kurs i fiskeforedling for arbeidssøkende i Bodø. På bakgrunn av nyetableringer i fiskeindustrien i Bodø fikk 15 personer tilbud om et fire ukers opplæringsprogram med fokus på hygiene, internkontroll, HACCP og HMS. Kurset besto av to uker teori og to uker praksis, som er forlenget med seks uker og fullføring av truckkurs for alle deltakerne.

Tidligere har Kigok gjennomført programmet TILFAG for arbeidsinnvandrere i helsesektoren og industriell matproduksjon, med sikte på fagopplæring i respektive fag. Kigok satser videre på effektive modeller for å dekke konkrete faglige behov i mindre lokalsamfunn der behovet for fagutdanning er stort, men der en ikke har anledning til å samle hele klasser med kandidater.

, click to open in lightbox