Kurs for medlemsbedriftene

Kigok har hvert eneste år arrangert kurs for medlemsbedriftene og andre, både på eget initiativ og på forespørsel.

05.03.201811:00 Heidi Meland
Fagutdanning

Eksamensforberedende kurs for tverrfaglig eksamen har siden etablering av opplæringskontoret og Kunnskapssenteret på 90-tallet vært en kjernevirksomhet. Helt siden de marine fagene fikk ei lærlingeordning har Kigok hvert år hatt flere kandidater til fagprøve som voksne lærlinger og praksiskandidater enn de videregående skolene i Nordland. De mest aktive årene hadde Kigok nesten like mange kandidater til fagprøve som alle videregående skolene i Norge. Det er i første rekke teorikurs i de marine fagene akvakultur, sjømat, industriell matproduksjon og fiske og fangst som har vært et tilbud fra Kigok. Etter behov hos medlemsbedriftene har imidlertid også renhold, materialadministrasjon og industritekstil stått på kursprogrammet.

For medlemsbedriftene spesielt 

Praksiskurs, truck, kran, kystskipper, HMS, kjøl/frys, vedlikehold settefisk, VHF, instruktørkurs, vannkjemi, skjelldyrking, fiskehelse, torskeoppdrett, sikkerhetskurs, båtførerkurs, førstehjelp, dykkerkurs, slakting av torsk, matematikk, norsk og IKT, bøting av oppdrettsnøter, HACCP, varme arbeider, fiskevelferd, hygiene, rømmingssikring, ergonomi, ROC.

For kommuner og lokalsamfunn 

Allmennfag, lokalkunnskap, russisk, IKT, gitar, spansk, hypnose, oljemaling, ryggskole, samarbeid og problemløsning, photoshop, powerpoint, det tause barnevernet, italiensk, hyttehagen, fotokurs graffiti, miljølære for vgs, fagdidaktikk biologi, ny aksjelov, presentasjon- og møteteknikk, nettdesign, ekstremkurs, trafikalt grunnkurs, lederopplæring, generell pleie, teamledelse, yrkesetikk, pleie ved livets slutt, IKT-didaktikk for norsk, engelsk og realfag, klasseledelse, rammeplan for barnehagen, båtførerkurs for kvinner, legemiddelhåndtering, elevvurdering i skolen, motiverendeintervju/endringsfokusert rådgiving, medarbeidersamtale, grunnkurs psykiatri, profesjonelt reinhold, personlig hygiene og stell av klær, suggestopedi, norskkurs, fotpleie, kosthold, fiskesprell.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox