Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring i flere fag. NiN er et tilbud til personer som har behov for opplæring, og som er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

05.03.201809:21 Heidi Meland

Nettskolen i Nordland tilbyr de fleste fellesfag og mange programfag i den videregående skolen, som helse-og oppvekstfag, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefag, helsesekretær, helseservice, service og sikkerhet og salg service og sikkerhet. Se tilbudene her:

Spesielle tilbud fra nettskolen i Nordland er

Eksamensrettet kurs i matematikk

Språkkurs "Norsk på nett"

Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM)

Les mer om Nettskolen i Nordland her

, click to open in lightbox