Nettverk

På bakgrunn av mange kontakter og lang erfaring i marine næringer og lokalt og regionalt samfunnsliv, kan Kigok tilby ulike nettverkstjenester både for offentlige og private virksomheter.

03.04.201813:18 Heidi Meland

Medarbeiderne i Kigok har et vidt nettverk og mange kontakter både i næringslivet og innenfor forvaltning og FoU, og kan derfor ta på seg nettverksoppdrag for ulike aktører. Blant interessante oppgaver knyttet til koordinering kan nevnes nettverk for kveiteoppdrett på 90-tallet og rekruttering til marin sektor i Nordland.

Algenettverk Nord as

Kigok har vært en aktiv deltaker i etablering av Algenettverk Nord as, et nettverk av aktører engasjert i dyrking av makro- og mikroalger primært i Nordland. Nettverket har nå 20 deltakere, og flere av bedriftene er i gang med prøvedyrking, utviklingsprosjekt og kommersiell dyrking. I nettverket er det bedrifter som fokuserer på foredling av biologisk mormateriale, dyrking av setteplanter, dyrking i sjøen, tørking, vakuumering og frysing. Prosessering, bioraffinering, produkstutvikling og distribusjon står også på dagsorden for flere av bedriftene. 

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox