L

TA KONTAKT MED KIGOK

tore@kig.no          992 54 561
camilla@kig.no     901 06 399
trine@kig.no         926 91 573
per@kig.no           950 86 404
kine@kig.no          481 68 060
heidi@kig.no         957 00 163

Eller stikk innom på Øya 49, Inndyr

w

Nettverk

På bakgrunn av mange kontakter og lang erfaring i marine næringer og lokalt og regionalt samfunnsliv, kan Kigok tilby ulike nettverkstjenester både for offentlige og private virksomheter.

03.04.201813:18 Heidi Meland

Medarbeiderne i Kigok har et vidt nettverk og mange kontakter både i næringslivet og innenfor forvaltning og FoU, og kan derfor ta på seg nettverksoppdrag for ulike aktører. Blant interessante oppgaver knyttet til koordinering kan nevnes nettverk for kveiteoppdrett på 90-tallet og rekruttering til marin sektor i Nordland.

Algenettverk Nord as

Kigok har vært en aktiv deltaker i etablering av Algenettverk Nord as, et nettverk av aktører engasjert i dyrking av makro- og mikroalger primært i Nordland. Nettverket har pr dato 14 deltakere, og flere av bedriftene er i gang med prøvedyrking, utviklingsprosjekt og kommersiell dyrking. I nettverket er det bedrifter som fokuserer på foredling av biologisk mormateriale, dyrking av setteplanter, dyrking i sjøen, tørking, vakuumering og frysing. Prosessering, bioraffinering og distribusjon står også på dagsorden for flere av bedriftene.