Tar sats med algenettverk

To nettverk i en up-coming industri i Norge starter nå systematisk samarbeid.

13.03.202015:21 Hilde Kvammen

Daglig leder Heidi Meland i Algenettverk Nord AS ser gjerne at det nordlige nettverket slår seg sammen med Norsk Taredyrkeforening som har base i Bergen.
- Hensikten må være å styrke status, faglig utvikling og finansiering. Samtalene starter for alvor i april, sier Meland.     

Vil skape vekst
Algenettverk Nord AS har som mål å bidra til at produksjon av mikro- og makroalger utvikles til å bli en betydelig næring. Heidi Meland er engasjert gjennom Kigok som daglig leder i halv stilling. Algenettverk Nord ble stiftet høsten 2015 med åtte deltakere.
- Nettverket har nå 20 deltakere fra Sør-Varanger i nordøst til Sogn i sør. Selskapet skal ha oversikt over finansieringskilder og stimulere til felles prosjekter og satsningsområder innad i næringen.
- Bedrifter som driver virksomhet i bransjen kan søke opptak i nettverket, sier Meland.

Nordland som satsningsområde
Tang og tare er allerede stor business i Asia, men er en lite utnyttet ressurs i Vesten. Det er allikevel stor tro på at makroalger kan ha en fremtidig fremtid i Norge, ikke minst i vårt fylke som har den lengste kyststripen i Norge.
- Men da trengs det mer kunnskap, sier Meland. Det er nettopp dette som er formålet med Algenettverk Nord.

For bransjen er det nå viktig å løfte blikket og se Norge som helhet for at denne næringen skal utvikle seg og bil en solid næring for Norge som kan skape mange nye arbeidsplasser langs kysten. 
- Heidi Meland

Samarbeid er fremtiden
Det samme er tilfellet for Norsk Taredyrkerforening som ble stiftet i 2017, som også har medlemmer fra hele landet. Formålet de første årene har vært å dele erfaringer innen dyrking av tare, høsting og kvalitet. Etter hvert har fokuset vært markedsbygging og markedsutvikling og kvalitetsheving innen næringen.
- For bransjen er det nå viktig å løfte blikket og se Norge som helhet for at denne næringen skal utvikle seg og bil en solid næring for Norge som kan skape mange nye arbeidsplasser langs kysten. Det beste er å gi dem som har startet opp med produksjonen tid til å utvikle virksomhetene og bygge opp en livskraftig næring, mener Meland.

Hilde Kvammen
Algenettverk Nord AS med Heidi Meland i Gildeskål i spissen har startet en prosess med håp om å slå seg sammen med Norsk Taredyrkerforening. , click to open in lightbox