Stolt av arbeidsplassen sin!

Aldri har kontoret hatt flere løpende lærekontrakter, og aldri har daglig leder i Opplæringskontoret reist mer. For å følge opp medlemsbedrifter og lærlinger. Det er nemlig gode, marine tider.

21.11.201909:10 Malin Ulsnæs

- To av de første jeg fulgte opp da jeg selv kom hit som 27-åring, er i dag styrmenn på båten Selvåg Senior i Meløy. Og når det i dag er dem som signerer kontrakter med nye læringer, så er det veldig stas, smiler Camilla.

Kontrakt-rekord
Det er høy aktivitet og gode tider i havbruk langs hele kysten. Som betyr høy aktivitet og gode tider hos én av bransjens viktige samarbeidspartnere på rekruttering og opplæring: Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. På Øya på Inndyr, og der vesterålingen Camilla H Kristensen stiller til lederprat med Ny Næring akkurat idet hun passerer 18 år i virksomheten, og selv er inne i sitt ellevte år som daglig leder.
- Tidligere år har vi aldri hatt mer enn 70 løpende lærekontrakter, men nå har vi 80, og det blir neppe mindre de neste årene. Det er stor aktivitet i den marine sektoren, som nærmest roper etter folk gjennom mange stillingsannonser. Dermed er også etterspørselen stor etter lærlinger, svarer hun, når Ny Næring ber henne beskrive ståa høsten 2019.

Spennende miljø
Kontorets travle ansatte er mye på farten i midt-fylket. Samtidig inngår hjemmebasen deres i et veldig dynamisk og samarbeidende fellesskap – Gildeskål Marine Center (GMC). Her jobber Sjøfossen Næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser og Kunnskapssenteret i Gildeskål jobber kompetanseheving, prosjektutvikling og rekruttering for marine næringer. Her jobber også bedriften med de suverent største driftsinntektene i kommunen – Gifas – for ytterligere vekst. Synlige som eiere er også Gifas-eier Gigante Havbruk, som ledes av Kjell Lorentzen og har hans tre barn som hovedeiere, og Polarplast, som samme Lorentzen eier sammen med Helgeland Smolt-sjef Tor-Arne Gransjøen og Lasse Willumsen. Vegg i vegg med GMC-aktørene er dessuten Meløy videregående skole, som opplever rekordsøkning til marine studieretninger.
- Jeg synes det er flott å være en del av dette miljøet - det har vært en voldsom utvikling! Og det er når jeg møter tidligere lærlinger ute på jobb, og de er stolt av arbeidsplassen sin, at min egen jobb er mest givende.

Må levere nå
Å føre flinke folk til fagbrev er Opplæringskontorets hovedaktivitet. Innen akvakultur er det sterk kultur for fagbrev-utdanning, også som tilbud til godt voksne ansatte med annen yrkesbakgrunn. Og, i motsetning til i fiskebåten, betyr fagbrev en god del ekstra i lønningsposen. Camilla og hennes folk forteller de unge at krav til fagbrev bare vil bre om seg, og at fagbrev gir grunnlag for høyere utdanning og lettere innpass i parallelle bransjer. Og, er et bevis for at du mestrer å kombinere teoretisk kunnskap med det praktiske.
- Med det trykket som er i havbruk, har vi en spennende utfordring i å skaffe nok læreplasser. Med alt vi har sagt og gjort og profilert gjennom så mange år, så er det viktig at vi nå leverer. Vi må ikke komme dit at vi ikke har nok læreplasser tilgjengelig.
- Nettopp derfor har vi begynt et samarbeid mellom Opplæringskontoret, oppdretterne og skolen. For Nordland Fylkeskommune er veldig tydelig: det er bransjene som lykkes med å skaffe læreplasser som også får klasser ved de videregående skolene!

Fagbrev aldri feil
- Spennende tider for Opplæringskontoret, da! Noen mørke skyer?
- Kanskje ikke mørke skyer, akkurat, men havbruksnæringa får en del ufortjent kritikk – dét ser man i en del kommentarfelt. Mange har synspunkter på hvor sunn laksen er og hvordan det ser ut rundt anleggene, og dette har noe å si for omdømmet til bransjen. Men, i praksis er det veldig stor åpenhet rundt hva aktørene gjør, pluss at næringa må leve opp til strenge krav fra myndighetene.
- Men, folk lar seg påvirke av det som sies og skrives, så det er viktig for oss å nå ut til de unge og snakke om alle sidene ved havbruk. Og at mange unge satser på næringa, også de som ønsker å jobbe med miljø og utvikling – dette er kjempeviktig! understreker Camilla.
- Og det er aldri feil å ta et fagbrev?
- Aldri. Skulle ting skje i den bransjen du er i, så er du også mer omstillingsdyktig med et fagbrev i hånden. Og slik er det jo med oss alle – vi vil ha med fagfolk å gjøre, enten det nå er elektrikeren som kommer hjem til oss, eller frisøren som klipper håret vårt!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Edmund Ulsnæs
, click to open in lightbox